Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası
Yapı Kredi Bankası’nın Business Worldcard’lar dışındaki bütün kredi kartı kullanıcıları için geliştirilmiş bir sigortadır. Beklenmedik bir durum sonucu ekonomik zorluklar söz konusu olduğunda, işsizlik durumunda, siz yeni bir iş buluncaya ya da işinizin başına dönünceye kadar geçecek sürede kredi kartı borçlarınızın ödenmesine destek olur.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası

Teminatlar
Size Özel Avantajlar

Sigorta süresi ne kadardır?
Sigorta sözleşmesinin süresi bir yıldır. Siz aksini belirtmedikçe her yıl otomatik yenilenecek sigortanız ile bu güvenceden uygun şartlarda 70 yaşına kadar yararlanabilirsiniz.

Kredi Kartı Güvencesi Sigortası’nın kapsadığı riskleri ve hangi istihdam durumlarında, hangi teminatın ödeneceğini tabloda görebilirsiniz.

Sigortanın kapsamındaki riskler nelerdir?

İstihdam Durumunuz Bordrolu Çalışan Serbest Meslek / Devlet Memuru Öğrenci / Ev Hanımı / Emekli vb.
Sahip Olabileceğiniz Teminatlarınız İstem Dışı İşsizlik , Yaşam Kaybı ve Tam Maluliyet Geçici İş Görememezlik, Yaşam Kaybı ve Tam Maluliyet Gündelik Hastane, Yaşam Kaybı ve Tam Maluliyet

Muafiyet ve bekleme süreleri:
İstem dışı işsizlik teminatı, geçici iş göremezlik teminatı ve gündelik hastane teminatı için muafiyet süresi, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gündür. İstem dışı işsizlik ve geçici iş göremezlik durumunda riskin ortaya çıkmasından itibaren 30 gün, gündelik hastane teminatı için ise hastaneye yatıştan itibaren 3 gün bekleme süresi uygulanır. Bekleme süresi için ödeme yapılmaz.

İstem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ya da gündelik hastane tazminatı teminatları, güvence kapsamında bulunan kredi kartının riskin gerçekleştiği tarihten önceki son hesap özetindeki toplam borcu üzerinden hesaplanır.

İstem Dışı İşsizlik, Geçici İş Göremezlik ve Gündelik Hastane Tazminatı teminatlarından herhangi birinden tazminat alındığı durumlarda, diğer iki teminata ilişkin tazminat talepleri karşılanmaz. Sigortalı bazında, İstem Dışı İşsizlik, Geçici İş Göremezlik ve Gündelik Hastane Tazminatı teminatlarından, sigorta süresi boyunca en fazla 2 (iki) kez tazminat talebinde bulunulabilir.

Bir sigortalı, istem dışı işsizlik, geçici iş göremezlik ve gündelik hastane teminatlarından en fazla 2 kere, toplamda en fazla 6 ay yararlanabilir.

Primler ve teminat tutarları ne kadardır?

Bu sigortanın prim tutarı, kredi kartı hesap özetinizdeki, ileriye dönük taksitleriniz de dahil olmak üzere, kredi kartı ekstrenizdeki aylık toplam borcunuzun %1’i kadardır. Örneğin son ekstrenizdeki toplam borç tutarınız 1.000 TL ise, sigorta primi 10 TL olacaktır. Bu prim, kartınızın bir sonraki ekstresine yansıyacak şekilde tahsil edilir. Eğer borcunuz yoksa prim tahsil edilmez.

Ödediğiniz primler vergi matrahınızdan düşeceği için, vergi avantajı elde edebilirsiniz.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi’nde teminatı altındaki kredi kartının borcu* için üst sınır 15.000 TL’dir.

(*) Teminat kapsamında alınacak toplam borç tutarı o tarihe kadar yapmış olduğunuz tüm harcamalar ile gelecekte ödeyeceğiniz taksit tutarlarınızı da içermektedir. Eğer toplam borç tutarı 15.000 TL’nin üstündeyse 15.000 TL’ye kadar olan kısım üzerinden prim hesaplaması yapılır ve güvence altına alınır.

Sıkça Sorulan Sorular
Kredi Kartı Ödeme Güvencesi yıllık olarak düzenlenir ve aksi yönde talebiniz olmadığı sürece her yıl yenilenir. Aylık toplam kredi kartı borcunuzun %1’i tutarında prim tahsil edilir.
Aylık toplam kredi kartı borcunuzun %1’i prim olarak tahsil edilir.
Sigorta primleri kredi kartınızdan tahsil edilir.
Kredi kartınız iptal olduğunda, teminata ihtiyacınız olmayacağı için poliçeniz de iptal olur.
Çalıntı,kayıp gibi zorunlu hallerde Yapı Kredi Bankası değişen kart bilgilerini bizimle paylaşmaktadır. Ancak zorunlu haller dışında değişen kredi kartı bilgileri tarafınızca iletilmelidir.
Hesap kesim tarihinden itibaren bir ay içerisinde prim tahsilatınız gerçekleşmezse poliçeniz iptal edilir.
İşten çıkarılma durumunuzda telefon (0850 399 99 99) veya posta yoluyla ihbarda bulunmanız gerekmektedir. Daha sonra ilgili belgeleri posta yoluyla Allianz'a göndermeniz yeterlidir.
Sizden talep edilen hasar belgelerini eksiksiz olarak göndermeniz tazminat ödemelerinde sorun yaşamamanız için çok önemlidir.Hızlı ve kolay bir tazminat süreci için aşağıda "Tazminatımı nasıl alabilirim?" bölümünde yer alan adımları takip edebilirsiniz.
Ödenecek hasar tutarı, hasar tarihinden önceki son “hesap kesim tarihindeki” kredi kartı toplam borç bakiyeniz kadardır. Teminat üst sınırı 15.000 TL’dir.*

(*) Sigorta başlangıç tarihi 01 Nisan 2018 tarihinden önce olan poliçler için bu limit, yenileme dönemlerine kadar 10.000 TL olarak geçerlidir.
Tüm teminatlar için belirlenen teminat tutarına bağlı tazminat ödemesi tek seferde yapılmaktadır.*

(*)2 Aralık 2017 öncesi başlangıçlı poliçeler için tazminat ödemesi aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır:
  • Ana teminatlar olan Vefat ve Tam ve Daimi Maluliyet durumlarında tazminat ödemesi tek seferde yapılmaktadır.
  • Dönüşümlü teminatlar olan İstemdışı İşsizlik, Geçici İş Göremezlik ve Gündelik Hastane Teminatlarında hesaplanan teminat tutarı %40’ lık taksitler halinde, en fazla 3 ay boyunca (riskin devam etmesi koşuluyla) kredi kartı hesabınıza tazminat olarak yatırılır.
Vefat ve tam ve damimi maluliyet durumlarında tazminat ödemesi yapıldıktan sonra poliçe sonlandırılır. İstemdışı işsizlik, geçici iş göremezlik ya da gündelik hastane tazminatı ödendikten sonra aksi yönde bir talebiniz olmadığı takdirde poliçeniz devam eder. Poliçe kapsamında yer alan bekleme süreleri bittikten sonra ikinci kez tazminat ödemesi alma hakkına sahip olabilirsiniz. İki kez tazminat ödemesi yapıldıktan sonra poliçeniz sonlandırılır.
Kredi Kartı Ödeme Güvencesi’ne sahipken çalışma statünüz değiştiğinde sahip olduğunuz işsizlik teminatının tanımı da değişir. Örneğin; ücretli çalışan olduğunuzda istemdışı işsizlik teminatına sahipken, işyeri sahibi olduğunuzda geçici işgöremezlik teminatına, çalışmaya ara verdiğiniz durumda ise gündelik hastane teminatına sahip olursunuz.
Evet, faydalanabilirsiniz. Örneğin; Kredi Kartı Ödeme Güvencesi’ni aldığınızda ücretli çalışanken istemdışı işsizlik teminatından faydalanabilirsiniz. Sigortanız devam ederken işyeri sahibi olursanız geçici işgöremezlik teminatından faydalanabilirsiniz.
Kredi Kartı Ödeme Güvencesi tazminat değerlendirmesi için ön koşul ilk prim tahsilatının ardından 90 gün geçmesi ve eksik prim ödemesi olmamasıdır. İstemdışı işsizlik durumunda şartları sağlamanız halinde 30 günlük bekleme süresinden sonra tazminat almaya hak kazanırsınız.

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız

Eskişehir - Merkez Allianz Sigorta Acentesi
Caner Sigorta

Adres
İstiklal Mah. Konuk Sokak No:28/3 Merkez Eskişehir

Telefon
0(222) 231 01 56
0(222) 221 27 22(fax)

Copyright 2022 - Tüm hakları Allianz’a aittir.